Зебра Телеком келесі құжаттар негізінде байланыс қызметін көрсетеді:

  • №001421 Павлодар облысының аумағында деректерді беруге мемлекеттік лицензия
  • №14005134 Қазақстан Республикасының аумағында IP-телефонияға мемлекеттік лицензия
  • №001493 Павлодар қаласында радиожиіліктерді пайдалануға рұқсат
  • №001492 Екібастұз қаласында радиожиіліктерді пайдалануға рұқсат
  • №000300 Ақсу қаласында радиожиіліктерді пайдалануға рұқсат

Государственная лицензия на передачу данных на территории Павлодарской области
Государственная лицензия на IP-телефонию на территории Республики Казахстан
1_goslicen
goslicen_internet1